İçeriğe atla

Profil Yöneticisi

Profil Yöneticisi ile aşağıdaki işlemleri toplu olarak yapabilirsiniz:

 • Açma / kapatma;
 • Dışa aktarma / içe aktarma;
 • Arşivleme / arşivden çıkarma;
 • Düzenleme;
 • Tarayıcıyı güncelleme;
 • Silme;
 • Çerez ve hesapları dışa aktarma;
 • Tarayıcı verilerini temizleme;
 • Bulut işlemleri (profili buluta gönderme, grup değiştirme, profilleri yerel yapma);
 • Proxy değiştirme;
 • Etiket belirleme;
 • Klasör belirleme.

Profil Açma / Kapatma

Profilleri başlatmak için ilgili profilleri seçin ve “Başlat” düğmesine tıklayın. Ayrıca, sağ tık menüsünü kullanarak da yapabilirsiniz, profillere sağ tıklayın ve ardından “Aç” seçeneğini seçin.

Profilleri kapatmak için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Kapat” düğmesine tıklayın.

Profil Dışa Aktarma / İçe Aktarma

Profilleri dışa aktarmak için ilgili profilleri seçin ve “Dışa Aktar” düğmesine tıklayın. Ayrıca, sağ tık menüsünü kullanarak da yapabilirsiniz, profillere sağ tıklayın ve ardından “Dışa Aktar” seçeneğini seçin.

Profilleri içe aktarmak için “İçe Aktar” düğmesine tıklayın ve ilgili dosyayı seçin.

Profil Arşivleme / Arşivden Çıkarma

Profilleri arşivlemek için ilgili profilleri seçin, “Eylemler” düğmesine tıklayın ve ardından “Arşivle” düğmesine tıklayın. Ayrıca, sağ tık menüsünü kullanarak da yapabilirsiniz, profillere sağ tıklayın ve ardından “Arşive Ekle” seçeneğini seçin.

Profilleri arşivden çıkarmak için ilgili profilleri seçin ve “Eylemler” düğmesine tıklayın, ardından “Arşivden Çıkar” düğmesine tıklayın.

Profil Düzenleme

Profilleri düzenlemek için ilgili profilleri seçin ve “Eylemler” düğmesine tıklayın, ardından “Düzenle” düğmesine tıklayın.

Profil Tarayıcıyı Güncelleme

Profil tarayıcılarını güncellemek için ilgili profilleri seçin ve “Eylemler” düğmesine tıklayın, ardından “Tarayıcıyı Güncelle” düğmesine tıklayın. Ayrıca, sağ tık menüsünü kullanarak da yapabilirsiniz, profillere sağ tıklayın ve ardından “Tarayıcıyı Güncelle” seçeneğini seçin.

Profil Silme

Profilleri silmek için ilgili profilleri seçin ve “Eylemler” düğmesine tıklayın, ardından “Sil” düğmesine tıklayın. Ayrıca, sağ tık menüsünü kullanarak da yapabilirsiniz, profillere sağ tıklayın ve ardından “Sil” seçeneğini seçin.

Profil Çerez ve Hesaplarını Dışa Aktarma

Profil çerezlerini dışa aktarmak için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Çerezleri Dışa Aktar” düğmesine tıklayın.

Profil hesaplarını dışa aktarmak için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Hesapları Dışa Aktar” düğmesine tıklayın.

Profil Tarayıcı Verilerini Temizleme

Profil tarayıcı verilerini temizlemek için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Tarayıcı Verilerini Temizle” düğmesine tıklayın.

Bulut İşlemleri

Profilleri bulut depolama alanına göndermek için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Buluta Gönder” düğmesine tıklayın, ardından profillerin olması gereken grup adını seçin.

Grup değiştirmek için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Grubu Değiştir” düğmesine tıklayın, ardından yeni grup adını seçin.

Profilleri yerel depolama alanına taşımak için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Yerel Yap” düğmesine tıklayın.

Proxy Değiştirme

Profil proxy’sini ayarlamak ve değiştirmek için ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Proxy Ayarla” düğmesine tıklayın, ardından istediğiniz proxy’yi seçin.

Etiket Belirleme

Profiller için etiketlerin kurulumunu ve değiştirilmesini yapmak için, ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Etiketleri Kur” düğmesine tıklayın, ardından gerekli etiketleri seçin.

Klasör Kurulumu

Profiller için etiketlerin kurulumunu ve değiştirilmesini yapmak için, ilgili profilleri seçin, sağ tıklayın ve açılan menüde “Klasör Kur” düğmesine tıklayın, ardından profillerin bulunması gereken klasörün adını belirtin.