Przejdź do treści

Zarządzanie konfiguracjami

Podczas pracy pewne konfiguracje mogą stać się nieaktualne do wykonywania bieżących zadań. Istnieją dwa sposoby, aby je ukryć.

  1. Wyłącz konfigurację w panelu osobistym właściciela licencji w sekcji “Moje konfiguracje” lub może to zrobić użytkownik z uprawnieniami do zarządzania konfiguracjami w panelu nawigacyjnym. W tym przypadku konfiguracja zostanie ukryta dla wszystkich użytkowników licencji.
  2. Zarchiwizuj konfigurację w Menedżerze konfiguracji w programie. W tym przypadku konfiguracja zostanie ukryta dla konkretnego użytkownika. W razie potrzeby konfigurację można później przywrócić z archiwum.

Można śledzić liczbę utworzonych profili z określoną konfiguracją w Menedżerze konfiguracji w kolumnach Lokalny (profile utworzone przez danego użytkownika) i Zdalny (profile utworzone przez innych użytkowników w licencji).

Podczas tworzenia profilu w polu konfiguracji podane jest, ile profili zostało utworzonych z daną konfiguracją.

Aby ułatwić pracę i zarządzanie konfiguracjami w panelu nawigacyjnym, można nadać konfiguracjom nazwy, co ułatwi ich wyszukiwanie przy pracy z dużą liczbą konfiguracji.