Przejdź do treści

Role i uprawnienia

Karta “Role” umożliwia zarządzanie uprawnieniami przyznawanymi użytkownikom licencji. Domyślnie utworzone zostaną role “Administrator” i “Użytkownik”.

Dodawanie roli

Aby utworzyć nową rolę:

  • przejdź do karty “Role” i kliknij przycisk “Dodaj rolę”;
  • nadaj roli nazwę;
  • wybierz odpowiednie uprawnienia (są one podzielone na sekcje: “Użytkownicy”, “Profile”, “Grupy”, “Sesje”, “Konfiguracje”, “Funkcje”);
  • potwierdź działanie, klikając przycisk “Zapisz zmiany”.

Zarządzanie rolami

Aby zarządzać rolami, użyj przycisków edycji i usuwania w wierszu z odpowiednią rolą.