Przejdź do treści

Praca z plikami cookie

Aby zaimportować pliki cookie stron trzecich do profili w przeglądarce Undetectable, można używać formatów JSON i NETSCAPE.

W przeglądarce Undetectable można importować pliki cookie zarówno podczas tworzenia profilu, jak i po jego utworzeniu. Aby to zrobić, przejdź do zakładki ustawień profilu, a następnie do sekcji Cookie i kliknij przycisk Importuj. Plik cookie można przeciągnąć do odpowiedniego pola, wybrać plik za pomocą eksploratora plików lub kliknąć w pole i wkleić tekst cookie. Domyślnie włączony jest tryb, w którym nie importowane są wygasłe pliki cookie. Można go zmienić, zaznaczając pole wyboru dla konkretnego profilu lub w ustawieniach programu dla wszystkich profili. Sekcja Przegląd umożliwia zarządzanie plikami cookie profilu. Można ręcznie dodawać, edytować, eksportować, kopiować i usuwać pliki cookie.

Jeśli preferujesz pracę w jednym konkretnym formacie, możesz skorzystać z konwertera plików cookie. Łatwo pozwala on zmienić format z JSON na NETSCAPE lub odwrotnie.