Przejdź do treści

Notatki

Możesz przechowywać przydatne informacje dotyczące pracy z profilem w notatkach. Przenoszą się one razem z profilem podczas importu/eksportu profilu lub za pomocą chmury.

Karta Notatki znajduje się w obszarze informacji o profilu.

Możesz również edytować notatki “na żywo” w już uruchomionym profilu.

Aby to zrobić, wprowadź zmiany w polu notatek, a następnie kliknij pojawiający się przycisk “Zapisz notatki”.