Przejdź do treści

Grupy profili w przeglądarce Undetectable

Grupa profili w przeglądarce antydetekcyjnej Undetectable to sposób organizacji i systematyzacji profili w chmurze. Tworzenie grupy profili umożliwia wygodne przechowywanie i zarządzanie dużą liczbą profili oraz tworzenie mniejszych podzespołów w ramach ogólnej struktury zespołu.

Każdy użytkownik ma dostęp tylko do określonej grupy profili (lub kilku), co zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę nad korzystaniem z profili. Na przykład administrator ma pełny dostęp do wszystkich profili, a programiści lub testerzy mają dostęp tylko do określonych grup profili związanych z ich zadaniami, a farmerzy lub arbitrażyści mają dostęp do trzecich.

Grupa profili może być tworzona w różnych celach, na przykład do podziału profili według rodzaju działalności (np. marketingowej, developerskiej, testowej), według regionu lub kraju, według klientów lub projektów itp. Pozwala to uporządkować profile i szybko znaleźć odpowiednie profile do konkretnego zadania.

Ważne jest zauważyć, że każdy profil może znajdować się tylko w jednej grupie jednocześnie. Zapewnia to klarowne rozdzielenie profili i zapobiega możliwym konfliktom lub zamieszaniu podczas korzystania z przeglądarki antydetekcyjnej.

Zarządzanie profilami w grupach

Aby dowiedzieć się, jak dodać profile w chmurze do grupy, zmienić grupę profilu i pracować z grupami za pomocą interfejsu programu, przeczytaj artykuł w sekcji dotyczącej zarządzania profilami.

Tworzenie grupy profili

Aby utworzyć nową grupę profili, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz panel chmury przeglądarki antydetekcyjnej Undetectable.
 2. Przejdź do zakładki “Profile”. Domyślnie po zarejestrowaniu w programie będzie tam tylko jedna grupa profili o nazwie “Domyślna”. W tej grupie wszyscy członkowie zespołu automatycznie uzyskują dostęp.
 3. Aby utworzyć nową grupę profili, kliknij przycisk “Nowa grupa”. W pojawiającym się oknie wprowadź nazwę nowej grupy profili.
 4. Wybierz użytkowników, którzy potrzebują dostępu do tej grupy profili. Aby to zrobić, zaznacz pola wyboru obok ich identyfikatorów.
 5. Po wybraniu użytkowników kliknij przycisk “Zapisz zmiany”. Teraz nowa grupa profili zostanie utworzona i będzie dostępna dla wybranych użytkowników.

Należy zauważyć, że tylko użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mogą tworzyć i edytować grupy profili.

Przyznawanie użytkownikowi dostępu do grupy

Aby przyznać dostęp do grupy profili w chmurze, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz panel chmury.
 2. Znajdź i wybierz zakładkę “Użytkownicy” w panelu chmury. Zobaczysz tutaj tabelę z użytkownikami i ich atrybutami.
 3. Przejrzyj tabelę z użytkownikami i znajdź odpowiedniego użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp do grupy profili w chmurze.
 4. W tabeli z użytkownikami znajdź kolumnę “Grupy”. W tej kolumnie będą wyświetlane aktualnie dostępne grupy użytkownika. Kliknij na rozwijaną listę w tej kolumnie.
 5. W rozwijanej liście wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkownika. Jeśli potrzebnej grupy nie ma na liście, upewnij się, że została wcześniej utworzona.
 6. Po wybraniu grupy i zaznaczeniu pola wyboru, zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Zwróć uwagę, że dostęp do grupy profili w chmurze może być ograniczony przez administratora systemu. Jeśli nie masz uprawnień dostępu do ustawień użytkowników lub grup, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Usuwanie grupy

 1. Wejdź do panelu chmury.
 2. Znajdź zakładkę “Grupy” i kliknij na nią, aby otworzyć listę dostępnych grup.
 3. W tabeli grup znajdź grupę, którą chcesz usunąć.
 4. Obok nazwy grupy zobaczysz ikonę kosza. Kliknij na nią, aby usunąć grupę.
 5. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie. Upewnij się, że wybrałeś właściwą grupę i kliknij przycisk potwierdzenia.

Po usunięciu grupy, wszystkie profile, które były w niej zawarte, automatycznie zostaną przeniesione do grupy “Domyślna”. Jest to standardowa grupa, która zawiera wszystkie profile, które nie należą do żadnej innej grupy. Jeśli nie chcesz, aby wszyscy członkowie zespołu mieli dostęp do przeniesionych profili, zaleca się wcześniejsze przeniesienie ich do innej grupy.

Zmiana nazwy grupy

Aby zmienić nazwę grupy w panelu chmury przeglądarki anty-wykrywalnej “Undetectable”, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto w panelu chmury “Undetectable”.
 2. Przejdź do sekcji “Grupy”.
 3. Znajdź w tabeli grup grupę, której nazwę chcesz zmienić.
 4. Obok nazwy grupy znajdź ikonę z obrazem ołówka.
 5. W oknie wyskakującym wprowadź nową nazwę grupy w odpowiednie pole.
 6. Sprawdź poprawność wprowadzonej nazwy grupy i upewnij się, że spełnia twoje wymagania.
 7. Kliknij przycisk “Zapisz”.
 8. Po zapisaniu zmian zobaczysz powiadomienie o pomyślnym zaktualizowaniu nazwy grupy.