Przejdź do treści

Menedżer konfiguracji

Za pomocą Menedżera konfiguracji masowo zarządzasz konfiguracjami:

  • aktualizujesz listę konfiguracji;
  • archiwizujesz / rozpakowujesz.

Z Menedżera konfiguracji możesz również przejść do strony zakupu konfiguracji.

Aktualizowanie listy konfiguracji

Jeśli po zakupie konfiguracji nie są one wyświetlane na liście, kliknij przycisk “Aktualizuj konfiguracje”.

Archiwizowanie / rozpakowywanie konfiguracji

Jeśli z jakiegoś powodu nie planujesz używać konfiguracji, możesz je zarchiwizować, aby nie przeszkadzały w pracy. Aby to zrobić, wybierz konfigurację (lub konfiguracje) i kliknij przycisk “Zarchiwizuj wybrane konfiguracje”.

Aby cofnąć tę operację, wybierz zarchiwizowane konfiguracje i kliknij przycisk “Rozpakuj wybrane konfiguracje”.