Przejdź do treści

Zarządzanie folderami

Foldery to wygodne narzędzie do sortowania Twoich profili, dzięki któremu możesz podzielić profile według celów lub zadań, co w połączeniu z Tagami ułatwi pracę z profilami.

Zarządzanie folderami odbywa się w głównym oknie. Karta Foldery znajduje się na górze okna.

Aby dodać nowy folder, kliknij przycisk Dodaj. Aby przenieść profile do folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy na profilu i wybierz Dodaj do folderu. Możesz również wybrać odpowiednie profile w Menedżerze profili, następnie kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie Wybierz folder.

Po kliknięciu przycisku Edytuj przejdziesz do trybu zarządzania folderami, w którym możesz je usuwać i zmieniać nazwy. Możesz również to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy na odpowiednim folderze.

Po kliknięciu na folder automatycznie zostanie zastosowany filtr dla tego folderu i zostaną wyświetlone profile do niego przypisane.