Przejdź do treści

Podłączanie proxy

Proxy można podłączyć do przeglądarki Undetectable na kilka sposobów.

W tym rozdziale omówimy prostą konfigurację proxy podczas tworzenia nowego profilu przeglądarki. Ta metoda najlepiej nadaje się dla początkujących. Do masowego dodawania i zarządzania proxy lepiej jest użyć menedżera proxy. W Undetectable można również podłączyć integrację z partnerami, co pozwala na przekazywanie proxy bezpośrednio z usług sklepów za pośrednictwem ich interfejsu API.

Krok po kroku: podłączanie proxy do Undetectable

1. Zakup odpowiednich proxy w specjalistycznych usługach.

O tym, jakie rodzaje proxy najlepiej pasują do Twoich celów i listy najpopularniejszych sklepów, przeczytasz w osobnym rozdziale.

2. Skopiuj adres IP i dane uwierzytelniające

Musisz znaleźć dane proxy, które zakupiłeś. Są to host, port, login i hasło. W niektórych przypadkach dane uwierzytelniające (login i hasło) mogą być pominięte, na przykład jeśli korzystasz z darmowych publicznych proxy.

Dostępne formaty zapisu:

  • host:port |login:has ło
  • host:port:login:has ło
  • host:port @login:has ło
  • login:has ło|host:port
  • login:has ło:host:port
  • login:has ło@host:port
  • host:port

3. Rozpocznij tworzenie nowego proxy w Undetectable

W menu tworzenia nowego profilu lub w ustawieniach już utworzonego profilu wybierz kartę “Podstawowe”. W sekcji z proxy kliknij na rozwijaną listę i wybierz “Nowe proxy”.

4. Wybierz typ proxy i wklej dane

W pojawiającym się menu kliknij na listę, aby wybrać protokół proxy. W sąsiednim polu wklej host, port, login i hasło, które wcześniej skopiowałeś.

Ta funkcja jest używana w przypadku proxy mobilnych. O konfiguracji tej funkcji przeczytasz tutaj. Jeśli nie otrzymałeś tych danych podczas zakupu proxy, pozostaw to pole nietknięte.

6. Sprawdź proxy

Specjalny przycisk pozwoli szybko sprawdzić działanie proxy. Jeśli proxy działa poprawnie, pojawi się ikona kraju, a ikony Google, Facebook, Yandex będą świecić na zielono. Więcej informacji na temat sprawdzania proxy.

7. Wprowadź nazwę proxy i zapisz

Gotowe! W ten sam sposób można zmienić proxy w już utworzonych profilach lub dodać nowe.