Przejdź do treści

Skrypty dla Webgine

W sekcji skrypty można dodać skrypty w języku JS do przeglądarki z jądrem WebEngine (zalecamy korzystanie z Chrome, w przyszłości planowane jest porzucenie WebEngine).

Domyślnie do przeglądarki dodane są następujące skrypty:

  • Status reklam na Facebooku;
  • Token reklam na Facebooku.

Aby uruchomić skrypty, kliknij prawym przyciskiem myszy w przeglądarce i wybierz niestandardowe skrypty, a następnie wybierz odpowiedni skrypt.