Przejdź do treści

Menedżer proxy

Za pomocą Menedżera proxy masz dostęp do masowego zarządzania proxy:

 • dodawanie pojedynczego proxy;
 • importowanie / eksportowanie;
 • sprawdzanie statusu;
 • edytowanie;
 • usuwanie.

Przez Menedżera proxy możesz również pracować z proxy naszych partnerów.

Dodawanie proxy

Aby dodać proxy, kliknij przycisk “Nowe proxy”. W pojawiającym się oknie wypełnij dane proxy:

 • nazwa proxy;
 • typ proxy;
 • host;
 • port;
 • login (opcjonalnie);
 • hasło (opcjonalnie);
 • link do zmiany IP (opcjonalnie).

Możesz również sprawdzić status proxy, klikając przycisk “Sprawdź”. Aby zakończyć, kliknij przycisk “Dodaj”.

Importowanie proxy

Aby masowo dodać proxy, możesz skorzystać z importu. Kliknij przycisk “Importuj”. W pojawiającym się oknie wypełnij dane:

 • typ proxy;
 • format (należy podać lub utworzyć format, w jakim otrzymałeś proxy);
 • ID początkowe (początkowe ID, od którego rozpocznie się numeracja);
 • szablon nazwy (podaj żądaną nazwę proxy);
 • podaj proxy testem lub dodaj plik.

Aby zakończyć, kliknij przycisk “Dodaj”.

Eksportowanie proxy

Aby wyeksportować informacje o proxy, zaznacz odpowiednie proxy i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij “Eksportuj”.

Sprawdzanie statusu proxy

Aby sprawdzić status proxy, zaznacz odpowiednie proxy i kliknij przycisk “Sprawdź proxy”. Można to również zrobić za pomocą menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiem myszy na profile.

Edytowanie proxy

Aby edytować proxy, zaznacz odpowiednie proxy i kliknij przycisk “Akcje”, a następnie kliknij “Edytuj”. Można to również zrobić za pomocą menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiem myszy na profile.

Usuwanie proxy

Aby usunąć proxy, zaznacz odpowiednie proxy i kliknij przycisk “Akcje”, a następnie kliknij “Usuń”. Można to również zrobić za pomocą menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiem myszy na profile.

Praca z proxy partnerskimi

Konfiguracja może się nieco różnić dla różnych partnerów.

Na przykład dla ipidea.io nie są wymagane dodatkowe ustawienia, wystarczy wybrać tylko liczbę proxy, kraj i wymagany protokół, a następnie kliknąć przycisk “Generuj” i “Dodaj”.

Dla asocks.com należy podać klucz API, który można znaleźć w panelu klienta tego dostawcy proxy, a następnie kliknąć przycisk “Pobierz proxy”. Następnie wybierz liczbę proxy i ich parametry, kliknij przycisk “Generuj”, a następnie kliknij przycisk “Dodaj”.