Przejdź do treści

Odblokowanie profili w chmurze

Podczas korzystania z przeglądarki antydetekcyjnej Undetectable mogą wystąpić błędy związane z profilem w chmurze. Jednym z takich błędów jest status “Zablokowany”, który może pojawić się, jeśli profil został nieprawidłowo zamknięty, na przykład z powodu nagłego wyłączenia komputera lub innego problemu z synchronizacją z serwerem.

Problem może wystąpić tylko w przypadku profili w chmurze, ponieważ tylko one są synchronizowane między urządzeniami użytkownika a serwerami.

Usuwanie błędu

Aby naprawić błąd związany ze statusem “Zablokowany” profilu w chmurze, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Przejdź do panelu chmury i znajdź odpowiedni profil o statusie “Zablokowany” w sekcji “Profile”. Możesz posortować profile według statusu, aby ułatwić wyszukiwanie.
  2. Kliknij ikonę zamka obok profilu, aby otworzyć okno resetowania statusu.
  3. Wpisz słowo “RESET” w polu tekstowym w pojawiającym się oknie. Potwierdzi to Twoją intencję zresetowania statusu profilu. Zwróć uwagę, że możesz utracić część danych z nieprawidłowo zsynchronizowanej sesji (otwarte karty itp.).
  4. Kliknij przycisk “Reset”, aby zresetować status profilu.

Po wykonaniu tych kroków status “Zablokowany” profilu w chmurze powinien zostać pomyślnie zresetowany, a Ty będziesz mógł kontynuować korzystanie z profilu.

Jeśli problem nie został rozwiązany lub pojawiły się inne trudności, zaleca się skontaktowanie się z pomocą techniczną Undetectable w celu uzyskania dodatkowej pomocy i porad.