Przejdź do treści

Logowanie do panelu chmury

Aby zarządzać profilami w chmurze i dostosować różne ustawienia, musisz zalogować się do panelu chmury. Panel chmury to wygodny interfejs internetowy do zarządzania profilami w chmurze, zapraszania użytkowników, zarządzania nimi, konfiguracji ról i uprawnień dostępu, tworzenia i konfiguracji grup profili oraz przeglądania aktywnych sesji i logów.

Więcej informacji o funkcjonalności panelu chmury:

  • Jedną z kluczowych funkcji panelu chmury jest możliwość tworzenia grup profili w chmurze. Grupy pozwalają na łączenie kilku profili w jedną całość i zarządzanie nimi jako jednostką. Możesz tworzyć i usuwać grupy oraz konfigurować dostęp do grup dla różnych użytkowników.
  • Zapraszanie użytkowników to kolejna ważna funkcja panelu chmury. Możesz zapraszać nowych użytkowników, udostępniać im dostęp do profili i grup w chmurze oraz ustawiać i konfigurować ich role i uprawnienia dostępu. Pozwala to efektywnie zarządzać zespołem i rozdzielać zadania między członkami projektu.
  • Konfiguracja ról i uprawnień dostępu jest ważnym aspektem korzystania z panelu chmury. Możesz tworzyć różne role z ponad 33 ustawieniami dostępu i przypisywać je użytkownikom. Na przykład, możesz utworzyć rolę administratora, która ma pełny dostęp do wszystkich funkcji i danych, oraz rolę operatora, która ma tylko uprawnienia do otwierania profili.
  • Panel chmury umożliwia również przeglądanie aktywnych sesji i logów. Możesz zobaczyć listę wszystkich aktywnych sesji oraz informacje o czasie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz innych parametrach. Ponadto, możesz przeglądać logi profili w chmurze.

Gdzie znaleźć hasło?

Hasło do logowania do panelu chmury jest takie samo jak hasło do programu i domyślnie jest takie samo jak hasło do panelu administratora. Zaproszeni użytkownicy otrzymują swoje własne dane uwierzytelniające, które są wysyłane do nich wraz z zaproszeniem. Pozwala to im uzyskać dostęp do panelu chmury za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Jeśli chcesz zmienić hasło do logowania do panelu chmury, możesz zapoznać się z artykułem na temat panelu chmury, w którym opisany jest proces zmiany hasła.

Jak dostać się do panelu chmury?

Istnieje kilka sposobów, aby dostać się do panelu chmury:

  1. Możesz skorzystać z tego linku: https://cloud.undetectable.io/login
  2. Zaloguj się do panelu chmury z zaproszenia e-mail, jeśli otrzymałeś zaproszenie.
  3. Na stronie głównej panelu administratora kliknij przycisk “Panel chmury”.
  4. W programie Undetectable przejdź do sekcji głównego menu “Account” i wybierz “Panel chmury”.