Przejdź do treści

Import/Eksport proxy

Import

W przeglądarce Undetectable istnieje funkcja masowego importu proxy, która jest dostępna w planach Basic, Pro i Custom.

Aby zaimportować:

  • przejdź do menedżera proxy i kliknij przycisk Importuj;
  • w oknie, które się pojawi, wybierz typ proxy i format;
  • ustaw szablon nazwy;
  • wklej proxy jako tekst lub wybierz plik;
  • kliknij przycisk Dodaj.

Dodane proxy zostaną wyświetlone w oknie menedżera.

Eksport

Aby wyeksportować:

  • przejdź do menedżera proxy;
  • zaznacz proxy, które chcesz wyeksportować;
  • kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone proxy;
  • Wybierz miejsce zapisu pliku i potwierdź działanie.