Przejdź do treści

Użytkownicy

Karta Użytkownicy umożliwia zarządzanie użytkownikami Twojej licencji.

Dodawanie użytkowników

Możesz dodawać użytkowników pojedynczo lub grupowo:

 • pojedynczo:
  • kliknij przycisk Dodaj użytkownika (domyślnie wybrane jest pojedyncze dodawanie);
  • wypełnij pola email, nazwa użytkownika;
  • wybierz rolę i grupy, do których zostanie udostępniony dostęp;
  • potwierdź dodanie, klikając przycisk Dodaj.
 • grupowo:
  • kliknij przycisk Dodaj użytkownika i wybierz Opcje;
  • wprowadź adresy e-mail, na które należy wysłać licencję, w polu tekstowym;
  • wybierz rolę i grupy, do których zostanie udostępniony dostęp;
  • potwierdź dodanie, klikając przycisk Dodaj.

W obu przypadkach na podane adresy zostanie wysłana wiadomość e-mail z nazwą użytkownika i hasłem do logowania do programu i panelu chmury.

Edycja użytkowników

Możesz edytować użytkowników bezpośrednio w tabeli:

 • zmienić grupę,
 • zmienić rolę,
 • zmienić maksymalną liczbę sesji,
 • usunąć.

Po kliknięciu na nazwę użytkownika w tabeli, zostaną otwarte rozszerzone ustawienia. Pozwalają one na:

 • zmianę hasła użytkownika;
 • zmianę grupy,
 • zmianę roli,
 • zmianę maksymalnej liczby sesji,
 • usunięcie.