Przejdź do treści

Importowanie i eksportowanie profili

W przeglądarce Undetectable dostępne są funkcje importowania (dostępne od planu Base) i eksportowania (dostępne od planu Professional) profili.

Importowanie profili:

  • Otwórz Menedżer profili;
  • Kliknij przycisk Importuj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnym profilu);
  • Wybierz plik i potwierdź działanie.

Zaimportowane profile pojawią się w Menedżerze profili.

Eksportowanie profili:

  • Otwórz Menedżer profili;
  • Wybierz odpowiednie profile;
  • Kliknij przycisk Eksportuj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczonych profilach, a następnie wybierz Eksportuj profile);
  • Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik, i potwierdź działanie.

Możesz również eksportować pojedynczy profil bezpośrednio z głównego okna, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Eksportuj.