Przejdź do treści

FAQ

W jakim folderze przechowywane są profile i czy można go zmienić?

Miejsce przechowywania profili można znaleźć w ustawieniach w zakładce “Ogólne”. Można zmienić folder przechowywania na inny. Po kliknięciu w pole “Ścieżka do folderu z profilami” pojawią się opcje dotyczące istniejących profili (można je zostawić w starym folderze, skopiować lub przenieść do nowego).

Jak ustawić pustą kartę jako stronę startową?

W polu strony startowej należy wpisać about:blank.

Jak ustawić kilka stron startowych?

W polu strony startowej należy wpisać adresy stron oddzielone spacją.

Jak przenieść lokalne profile na inne urządzenie?

Można skorzystać z funkcji eksportu / importu profili w oknie menedżera profili lub przekształcić je w profile w chmurze.

Jak przypisać folder/etykietę/proxy do kilku profili?

Można to wygodnie zrobić za pomocą menedżera profili. Wybierz odpowiednie profile, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednią wartość z menu kontekstowego.

Jak wyeksportować ciasteczka/konta z kilku profili?

Aby to zrobić, przejdź do menedżera profili, wybierz odpowiednie profile, kliknij prawym przyciskiem myszy (aby otworzyć menu kontekstowe) i wybierz odpowiednią opcję eksportu.

Jak wkleić tekst jak człowiek?

Aby to zrobić, użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + b lub kliknij prawym przyciskiem myszy na polu tekstowym i wybierz opcję “Wklej jako człowiek”.

Jak uruchomić skrypt na stronie w przeglądarce (dla profili na silniku WebEngine)?

Aby dodać własny skrypt, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Przejdź do zakładki Skrypty.
 3. W polu Nowy skrypt wprowadź kod skryptu.
 4. W polu Nazwa skryptu wprowadź odpowiednią nazwę.
 5. Kliknij przycisk Dodaj, a nowy skrypt pojawi się na liście.
 6. Zaznacz odpowiedni skrypt na liście, zaznaczając pole wyboru.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uruchomić skrypt na stronie:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie.
 2. Wybierz opcję Skrypty użytkownika.
 3. Wybierz odpowiedni skrypt z listy.

Więcej informacji tutaj.

Podczas logowania pojawia się błąd “The limit has been reached”, co zrobić?

Ten błąd oznacza, że osiągnięto limit aktywnych sesji. Może to być spowodowane nieprawidłowym zamknięciem programu podczas poprzedniego użycia, pozostawiając aktywną sesję. Aby zamknąć te sesje, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę https://cloud.undetectable.io/ i zaloguj się.
 2. Przejdź do zakładki Sesje.
 3. Wybierz sesję, którą chcesz zamknąć (lub wszystkie sesje).
 4. Wybierz funkcję Usuń w kolumnie Akcje (jeśli wybierzesz kilka sesji, pojawi się przycisk Wyłącz). Po wyłączeniu sesji dane w lokalnych i zamkniętych profilach w chmurze nie zostaną utracone.

Jak zainstalować rozszerzenia w przeglądarce?

Aby masowo dodawać rozszerzenia do profili, można skorzystać z menedżera rozszerzeń.

Jak używać automatyzacji w przeglądarce?

Możesz zapoznać się z szczegółową dokumentacją dotyczącą korzystania z lokalnego API Undetectable.