Bỏ qua đến nội dung

Sự khác biệt giữa cấu hình và dấu vân tay trình duyệt

Cấu hình trình duyệt là gì?

Cấu hình là một tập hợp dữ liệu được thu thập dựa trên các trình duyệt và thiết bị thực tế. Khi bạn chọn một cấu hình cụ thể trong chương trình để tạo hồ sơ trình duyệt, tất cả các dấu vân tay của hệ thống của bạn sẽ được thay thế bằng các dấu vân tay từ cấu hình đó.

Cấu hình bao gồm những gì?

Mỗi cấu hình bao gồm các thông số sau:

User-Agent

Độ phân giải màn hình

Các tham số WebGL

Các tham số Navigator

Tiêu đề HTTP

Phông chữ

Các plugin

Mimetypes

Các tham số của đối tượng Window

… và các thông số khác cần thiết cho hoạt động.

Một số thông số có thể được ngẫu nhiên hoặc tắt trong cài đặt hệ thống của hồ sơ.

Lợi ích của việc sử dụng cấu hình

Vậy cấu hình của chúng tôi có gì khác biệt so với các dấu vân tay được tạo ngẫu nhiên?

Trong các giải pháp khác, thông thường hệ thống sẽ tạo ra một dấu vân tay hệ thống hoàn toàn ngẫu nhiên và bạn không thể chọn một dấu vân tay cụ thể theo các cài đặt tinh vi.

Loại bỏ sự không phù hợp giữa các hệ thống, bạn không thể tạo một hồ sơ trên iOS chẳng hạn với độ phân giải màn hình không tồn tại.

Dữ liệu thực của các trình duyệt và thiết bị, cho phép bạn vượt qua các hệ thống chống gian lận với khả năng cao. Mỗi cấu hình chỉ được sử dụng bởi một người duy nhất.

Sử dụng cấu hình trong Undetectable

Trong Undetectable, bạn có thể chọn từ các cấu hình miễn phí (số lượng phụ thuộc vào gói dịch vụ), và cũng có thể kết nối các cấu hình mà bạn đã mua từ cửa hàng của bạn. Với các thông số đã được định trước, bạn có thể nhanh chóng chọn cấu hình phù hợp từ danh sách có sẵn. Để biết thêm chi tiết về quản lý cấu hình, xem bài viết này.