Bỏ qua đến nội dung

Tích hợp với dịch vụ proxy

Có một số cách để kết nối proxy với trình duyệt Undetectable.

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét cách đơn giản để cấu hình proxy khi tạo một hồ sơ trình duyệt mới. Phương pháp này thích hợp nhất cho người mới bắt đầu. Đối với việc thêm và quản lý proxy hàng loạt, tốt hơn hết là sử dụng một quản lý proxy. Ngoài ra, bạn có thể kết nối Undetectable với các đối tác tích hợp, cho phép truyền proxy trực tiếp từ các cửa hàng dịch vụ thông qua API của chúng.

Hướng dẫn từng bước để kết nối proxy với Undetectable

 1. Mua proxy phù hợp từ các dịch vụ chuyên nghiệp.

Về loại proxy nào phù hợp với mục tiêu của bạn và danh sách các cửa hàng phổ biến nhất, hãy xem trong một phần riêng (liên kết đến loại proxy).

 1. Sao chép địa chỉ IP và thông tin xác thực

Bạn cần tìm thông tin proxy mà bạn đã mua. Đó là host, port, login và password. Trong một số trường hợp, thông tin xác thực (login và password) có thể không có, ví dụ như khi bạn sử dụng proxy miễn phí công cộng.

Các định dạng ghi có sẵn:

 • host:port |login:password
 • host:port:login:password
 • host:port @login:password
 • login:password |host:port
 • login:password:host:port
 • login:password @host:port
 • host:port
 1. Bắt đầu tạo proxy mới trong Undetectable

Trong menu tạo (liên kết đến tạo hồ sơ) một hồ sơ mới hoặc trong cài đặt của một hồ sơ đã tạo, chọn tab “Cơ bản”. Trong phần proxy, nhấp vào danh sách thả xuống và chọn “Proxy mới”.

 1. Chọn loại proxy và dán thông tin

Trong menu hiện ra, nhấp vào danh sách để chọn giao thức proxy (liên kết đến loại proxy). Trong trường bên cạnh, dán host, port, tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã sao chép trước đó.

 1. Thêm liên kết để thay đổi địa chỉ IP.

Chức năng này được sử dụng trong proxy di động. Về cách cấu hình chức năng này, hãy xem ở đây (liên kết đến Proxy di động và thay đổi IP qua liên kết). Nếu bạn không có thông tin này khi mua proxy, hãy để trường này không thay đổi.

 1. Kiểm tra proxy

Một nút đặc biệt cho phép bạn kiểm tra nhanh tính hoạt động của proxy. Nếu proxy hoạt động đúng, biểu tượng quốc gia sẽ xuất hiện và các biểu tượng Google, Facebook, Yandex sẽ sáng màu xanh. Xem thêm về kiểm tra proxy (liên kết đến kiểm tra proxy).

 1. Nhập tên proxy và lưu lại

Xong! Bạn có thể thay đổi proxy trong các hồ sơ đã tạo hoặc thêm mới theo cách tương tự.