Bỏ qua đến nội dung

Trang quản trị

Trang quản trị, nằm tại địa chỉ app.undetectable.io, chủ yếu được sử dụng như một bảng điều khiển thanh toán. Nó cung cấp thông tin đầy đủ về gói dịch vụ, hóa đơn, cửa hàng cấu hình và cài đặt chương trình đại lý.

Mặc định, tên đăng nhập và mật khẩu bạn đã đăng ký trên Undetectable sẽ giống nhau trên trang quản trị và trong chương trình.

Nếu bạn làm việc trong một nhóm và mời người dùng khác, chỉ có bạn mới có quyền truy cập vào trang quản trị. Người dùng được mời sẽ có quyền truy cập vào chương trình và bảng điều khiển đám mây.

Thay đổi mật khẩu trên trang quản trị

  1. Trên trang chủ của trang quản trị, nhấp vào “Thay đổi mật khẩu”.
  1. Trong cửa sổ xuất hiện, nhập mật khẩu mới và nhấp vào “Lưu”.
  1. Khi mật khẩu được thay đổi thành công, thông báo tương ứng sẽ xuất hiện và một email sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Do đó, bạn có thể thay đổi mật khẩu trên trang quản trị, nhưng mật khẩu truy cập vào chương trình vẫn giữ nguyên. Để thay đổi mật khẩu truy cập vào chương trình, hãy sử dụng bảng điều khiển đám mây.

Thay đổi ngôn ngữ trên trang quản trị

  1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản.
  1. Trong cửa sổ xuất hiện, chọn ngôn ngữ. Bạn cũng có thể thay đổi chế độ sáng sang tối bằng cách nhấp vào biểu tượng mặt trời.

Mã thông báo cửa hàng cấu hình

Bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào các cấu hình đã mua với người dùng khác, ngay cả khi bạn không mời họ tham gia vào gói dịch vụ chung. Điều này yêu cầu bạn chia sẻ mã thông báo cửa hàng cấu hình.

  1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản.
  1. Chọn “Cài đặt tài khoản” hoặc sử dụng liên kết này.
  1. Cuộn xuống cuối trang và trong phần “API cấu hình”, sao chép mã thông báo truy cập. Nếu bạn muốn chấm dứt quyền truy cập của ai đó vào cấu hình của bạn, hãy nhấp vào “Tạo mã thông báo mới”.

Gửi mã thông báo cho người dùng khác trên Undetectable. Để họ có thể sử dụng cấu hình của bạn, họ cần tuân theo hướng dẫn này.