Bỏ qua đến nội dung

Mở khóa các hồ sơ đám mây

Khi sử dụng trình duyệt chống phát hiện Undetectable, có thể xảy ra lỗi liên quan đến hồ sơ đám mây. Một trong những lỗi đó là trạng thái “Locked” (bị khóa), có thể xảy ra nếu hồ sơ được đóng không chính xác, ví dụ như do máy tính bị tắt đột ngột hoặc sự cố khác trong việc đồng bộ hóa với máy chủ.

Vấn đề này chỉ có thể xảy ra trên các hồ sơ đám mây, vì chỉ chúng được đồng bộ hóa giữa các thiết bị người dùng và máy chủ.

Khắc phục lỗi

Để khắc phục lỗi trạng thái “Locked” của hồ sơ đám mây, làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào bảng điều khiển đám mây và tìm hồ sơ cần thiết với trạng thái “Locked” trong phần “Hồ sơ”. Bạn có thể sắp xếp các hồ sơ theo trạng thái để tìm kiếm dễ dàng hơn.
  2. Nhấp vào biểu tượng khóa bên cạnh hồ sơ để mở cửa sổ đặt lại trạng thái.
  3. Nhập từ “RESET” vào ô văn bản trong cửa sổ xuất hiện. Điều này sẽ xác nhận ý định của bạn để đặt lại trạng thái của hồ sơ. Lưu ý rằng bạn có thể mất một phần dữ liệu từ phiên không đồng bộ đúng cách (tab đang mở và những thứ tương tự).
  4. Nhấp vào nút “Reset” để thực hiện việc đặt lại trạng thái của hồ sơ.

Sau khi hoàn thành các bước này, trạng thái “Locked” của hồ sơ đám mây sẽ được đặt lại thành công và bạn có thể tiếp tục sử dụng hồ sơ.

Nếu vấn đề không được khắc phục hoặc gặp khó khăn khác, nên liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của Undetectable để được trợ giúp và tư vấn thêm.