Bỏ qua đến nội dung

Kết nối proxy

Có một số cách để kết nối proxy trong trình duyệt Undetectable.

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét cách đơn giản để cấu hình proxy khi tạo một hồ sơ trình duyệt mới. Phương pháp này phù hợp nhất cho người mới bắt đầu. Để thêm và quản lý proxy hàng loạt, tốt hơn hết là sử dụng quản lý proxy. Ngoài ra, bạn có thể kết nối Undetectable với các đối tác tích hợp, cho phép bạn truyền proxy trực tiếp từ các cửa hàng dịch vụ thông qua API của họ.

Hướng dẫn kết nối proxy với Undetectable

1. Mua proxy phù hợp từ các dịch vụ chuyên nghiệp.

Về loại proxy nào phù hợp với mục tiêu của bạn và danh sách các cửa hàng phổ biến nhất, hãy xem trong phần này.

2. Sao chép địa chỉ IP và thông tin xác thực

Bạn cần tìm thông tin proxy mà bạn đã mua. Đó là host, port, tên đăng nhập và mật khẩu. Trong một số trường hợp, thông tin xác thực (tên đăng nhập và mật khẩu) có thể không có, ví dụ như khi bạn sử dụng proxy công cộng miễn phí.

Các định dạng ghi có sẵn:

  • host:port |login:password
  • host:port:login:password
  • host:port @login:password
  • login:password |host:port
  • login:password:host:port
  • login:password @host:port
  • host:port

3. Bắt đầu tạo proxy mới trong Undetectable

Trong menu tạo hồ sơ mới hoặc trong cài đặt của hồ sơ đã tạo, chọn tab “Cơ bản”. Trong phần proxy, nhấp vào danh sách thả xuống và chọn “Proxy mới”.

4. Chọn loại proxy và dán thông tin

Trong menu hiện ra, nhấp vào danh sách để chọn giao thức proxy. Trong trường bên cạnh, dán host, port, tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã sao chép trước đó.

5. Thêm liên kết để thay đổi địa chỉ IP.

Chức năng này được sử dụng trong proxy di động. Về cách cấu hình chức năng này, hãy xem ở đây. Nếu bạn không có thông tin này khi mua proxy, hãy để trống trường này.

6. Kiểm tra proxy

Một nút đặc biệt cho phép bạn kiểm tra nhanh tính khả dụng của proxy. Nếu proxy hoạt động đúng, biểu tượng quốc gia sẽ xuất hiện và các biểu tượng Google, Facebook, Yandex sẽ sáng màu xanh. Để biết thêm chi tiết về kiểm tra proxy.

7. Nhập tên proxy và lưu lại

Xong! Bạn có thể thay đổi proxy trong các hồ sơ đã tạo hoặc thêm mới theo cách tương tự.