Bỏ qua đến nội dung

Câu hỏi thường gặp

Thư mục nào chứa các hồ sơ và có thể thay đổi không?

Bạn có thể tìm hiểu vị trí lưu trữ các hồ sơ trong cài đặt trên tab “Chung”. Bạn có thể thay đổi thư mục lưu trữ thành một thư mục khác. Khi nhấp vào trường “Đường dẫn đến thư mục chứa hồ sơ”, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tương tác với các hồ sơ đã có (bạn có thể để lại trong thư mục cũ, sao chép hoặc di chuyển vào thư mục mới).

Làm thế nào để đặt một tab trống làm trang chủ?

Trong trường trang chủ, bạn chỉ cần nhập about:blank.

Làm thế nào để đặt nhiều trang chủ?

Trong trường trang chủ, bạn chỉ cần nhập các trang web cách nhau bằng dấu cách.

Làm thế nào để chuyển các hồ sơ cục bộ sang thiết bị khác?

Bạn có thể sử dụng chức năng xuất / nhập hồ sơ trong cửa sổ quản lý hồ sơ, hoặc chuyển đổi chúng thành hồ sơ đám mây.

Làm thế nào để đặt thư mục / thẻ / proxy cho nhiều hồ sơ?

Điều này dễ dàng thực hiện từ quản lý hồ sơ. Chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp chuột phải vào chúng, sau đó chọn giá trị mong muốn trong menu ngữ cảnh hiển thị.

Để làm điều này, bạn cần truy cập vào quản lý hồ sơ, chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng (để hiển thị menu ngữ cảnh) và chọn xuất mong muốn.

Làm thế nào để dán văn bản như một con người?

Để làm điều này, bạn cần sử dụng phím tắt Ctrl + b hoặc nhấp chuột phải vào ô văn bản và chọn mục “Dán như con người”.

Làm thế nào để chạy một đoạn mã trên trang web trong trình duyệt (Đối với các hồ sơ trên lõi WebEngine)?

Để thêm mã của bạn, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở Cài đặt;
 2. Chuyển đến tab Kịch bản;
 3. Nhập mã kịch bản vào trường Kịch bản mới;
 4. Nhập tên mong muốn vào trường Tên kịch bản;
 5. Nhấp vào nút Thêm, sau đó kịch bản mới sẽ xuất hiện trong danh sách;
 6. Chọn hộp kiểm của kịch bản cần thiết trong danh sách;
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Để chạy kịch bản trên trang web:

 1. Nhấp chuột phải vào trang web;
 2. Chọn Mã kịch bản người dùng;
 3. Chọn kịch bản mong muốn từ danh sách hiển thị.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Khi đăng nhập, xuất hiện lỗi “The limit has been reached”, làm thế nào để khắc phục?

Lỗi này liên quan đến việc bạn đã đạt đến giới hạn số phiên hoạt động. Có thể là do chương trình đã không đóng đúng cách trong lần sử dụng trước và phiên vẫn còn hoạt động. Để đóng các phiên này, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web https://cloud.undetectable.io/ và đăng nhập;
 2. Chuyển đến tab Phiên;
 3. Chọn phiên bạn muốn đóng (hoặc tất cả các phiên);
 4. Chọn chức năng Xóa trong cột Hành động (khi chọn nhiều phiên, nút Tắt sẽ xuất hiện. Khi tắt phiên, dữ liệu của các hồ sơ cục bộ và hồ sơ đám mây đã đóng sẽ không bị mất.

Làm thế nào để cài đặt tiện ích mở rộng vào trình duyệt?

Để thêm tiện ích mở rộng vào các hồ sơ một cách hàng loạt, bạn có thể sử dụng quản lý tiện ích mở rộng.

Làm thế nào để sử dụng tự động hóa cho trình duyệt?

Bạn có thể xem tài liệu chi tiết về việc sử dụng API Undetectable cục bộ.