Bỏ qua đến nội dung

Hướng dẫn cấu hình

Trong Undetectable có hai loại cấu hình: miễn phí và trả phí. Không có sự khác biệt về hoạt động và chất lượng giữa chúng.

Với một cấu hình, bạn có thể tạo nhiều hồ sơ. Mỗi hồ sơ sẽ là duy nhất, ngay cả khi bạn sử dụng cùng một cấu hình, vì nó sẽ được thêm vào một số giá trị ngẫu nhiên cộng với địa chỉ IP, cookie, lịch sử và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi cập nhật danh sách cấu hình miễn phí 1-2 lần mỗi tháng, nhưng nếu bạn muốn có nhiều sự đa dạng trong các hồ sơ, bạn cũng có thể thay đổi user agent và độ phân giải màn hình khi tạo hồ sơ hoặc mua thêm cấu hình.

Để hoạt động, chúng tôi khuyến nghị tạo hồ sơ từ các cấu hình có hệ điều hành phù hợp với thiết bị của bạn (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Windows, hãy chọn các cấu hình với Windows) + phiên bản Chrome hiện tại.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng các thiết lập vân tay mặc định. Trong hầu hết các trường hợp, chúng là tối ưu cho hoạt động.

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc có câu hỏi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.