Bỏ qua đến nội dung

Quản lý cấu hình

Trong quá trình làm việc, một số cấu hình có thể trở nên không còn cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại. Có hai cách để ẩn chúng.

  1. Vô hiệu hóa cấu hình trong tài khoản cá nhân của chủ sở hữu giấy phép trong phần “Cấu hình của tôi” hoặc người dùng có quyền truy cập vào quản lý cấu hình trong bảng điều khiển. Trong trường hợp này, cấu hình sẽ bị ẩn đối với tất cả người dùng của giấy phép.
  2. Lưu trữ cấu hình trong Trình quản lý cấu hình trong chương trình. Trong trường hợp này, cấu hình sẽ bị ẩn đối với người dùng cụ thể. Sau này, khi cần thiết, cấu hình có thể được giải nén.

Bạn có thể theo dõi số lượng hồ sơ được tạo ra từ một cấu hình cụ thể trong Trình quản lý cấu hình trong các cột “Cục bộ” (hồ sơ được tạo bởi người dùng này) và “Xa” (hồ sơ được tạo bởi người dùng khác trong giấy phép).

Khi tạo hồ sơ, số lượng hồ sơ được tạo ra từ cấu hình cụ thể được chỉ định trong trường cấu hình.

Để dễ dàng làm việc và quản lý các cấu hình trong bảng điều khiển, bạn có thể đặt tên cho các cấu hình, điều này sẽ giúp tìm kiếm chúng khi làm việc với một số lượng lớn các cấu hình.