Bỏ qua đến nội dung

Cài đặt mặc định cho các hồ sơ mới

Bạn có thể đặt cài đặt mặc định cho các hồ sơ mới. Chúng được chia thành Cài đặt chung, Cài đặt bổ sung và Trình duyệt.

Cài đặt chung

 • Thư mục;
 • Nhóm;
 • Đám mây hoặc cục bộ;
 • Lõi trình duyệt (khuyến nghị sử dụng Chromium);
 • Hệ điều hành (hệ thống cấu hình mặc định);
 • Trình duyệt (trình duyệt cấu hình mặc định);
 • Màn hình (độ phân giải màn hình)
 • Loại proxy;
 • Proxy;
 • Ngôn ngữ;
 • Mở khi khởi động (có hai tùy chọn: tiếp tục nơi bạn dừng lại và mở các trang cụ thể).

Trình duyệt

Tệp cookie: cho phép nhập khẩu các cookie đã lỗi thời.

Dấu trang: trong phần này, bạn có thể thêm dấu trang, cả bằng cách thủ công và từ tệp (định dạng tệp giống như trong Google Chrome).

Cài đặt bổ sung

Cài đặt bổ sung trùng lặp các cài đặt vân tay từ việc tạo hồ sơ. Khuyến nghị sử dụng các giá trị mặc định được đặt bởi các chuyên gia của chúng tôi.