Bỏ qua đến nội dung

Thay đổi gói đăng ký

Làm thế nào để thay đổi gói đăng ký

  1. Truy cập vào bảng điều khiển quản trị Để bắt đầu quá trình thay đổi gói đăng ký, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của tài khoản Undetectable của bạn.
  2. Tìm nút “Nâng cấp” Sau khi bạn đã đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị, bạn sẽ được chuyển đến trang chủ. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy nút có nhãn “Nâng cấp”. Nút này là chìa khóa để bắt đầu quá trình thay đổi gói cước.
  3. Chọn gói đăng ký mới Sau khi bạn nhấp vào nút “Nâng cấp”, bạn sẽ được yêu cầu chọn gói đăng ký mới phù hợp với nhu cầu hiện tại của bạn. Bạn có thể chọn từ các gói đăng ký có sẵn hoặc tiếp tục sử dụng gói hiện tại nếu bạn chỉ muốn nâng cấp nó (ví dụ: mua thêm người dùng, hồ sơ đám mây hoặc lưu trữ cá nhân).
  4. Thanh toán gói đăng ký mới Bước này bao gồm quy trình thanh toán tiêu chuẩn, được mô tả chi tiết hơn trong phần “Nạp tiền và thanh toán”.

Nâng cấp gói đăng ký

Mua gói đăng ký có giá trị cao hơn hoặc mua thêm các tùy chọn bổ sung như người dùng, hồ sơ đám mây hoặc lưu trữ cá nhân cho phép bạn mở rộng tính năng của tài khoản Undetectable của bạn. Tuy nhiên, quan trọng để nhớ rằng khi nâng cấp gói đăng ký, giá cước sẽ được tính lại và thời hạn kết thúc gói đăng ký hiện tại sẽ không thay đổi.

Công thức tính lại giá cước

Công thức sau được sử dụng để tính toán khoản phụ phí khi nâng cấp gói đăng ký:

(Giá cước gói đăng ký mới - Giá cước gói đăng ký hiện tại) x (Số ngày còn lại / 30)

Công thức này cho phép tính toán cả sự khác biệt về giá cước giữa gói đăng ký hiện tại và gói đăng ký mới, cũng như thời gian còn lại của gói đăng ký hiện tại.

Ví dụ:

Khi nâng cấp gói đăng ký lên một gói có giá trị cao hơn, quan trọng là gói đăng ký mới cung cấp số lượng người dùng lớn hơn so với gói đăng ký hiện tại. Nếu không đáp ứng được điều kiện này, bạn sẽ cần xóa các người dùng dư thừa để phù hợp với gói mới.

Giảm giá gói đăng ký

Giảm giá gói đăng ký là quá trình giảm mức độ của gói đăng ký của bạn xuống một gói cước thấp hơn. Quá trình này có những đặc điểm riêng, quan trọng để biết để quản lý tài khoản Undetectable của bạn một cách thông minh.

  1. Chờ đến khi gói đăng ký hiện tại hết hạn Nếu bạn muốn giảm giá gói đăng ký của mình, hành động này sẽ chỉ được thực hiện sau khi gói đăng ký hiện tại của bạn hết hạn. Bạn cần chờ đến ngày này. Sau khi chọn gói đăng ký mới, trên trang chủ của bảng điều khiển quản trị sẽ xuất hiện thông báo với nội dung “Gói đăng ký của bạn sẽ được giảm giá: [ngày]“. Bạn có thể xác nhận hủy bỏ hành động này bằng cách nhấp vào nút “Lưu gói hiện tại của tôi” nếu bạn thay đổi ý định.
  2. Nạp tiền và thanh toán gói đăng ký mới Sau khi gói đăng ký hiện tại của bạn hết hạn, bạn sẽ cần nạp tiền vào tài khoản của bạn và thanh toán gói đăng ký mới phù hợp với gói cước thấp hơn đã chọn.

Điều chỉnh tài nguyên cho phù hợp với gói đăng ký mới

Sau khi xác nhận giảm giá gói đăng ký, bạn cần điều chỉnh các tài nguyên hiện có (hồ sơ, thành viên trong nhóm) để phù hợp với số lượng được quy định trong gói đăng ký mới, thấp hơn. Tất cả các tài nguyên dư thừa mà bạn không thể bao gồm trong gói đăng ký mới nên được xóa bỏ.