Bỏ qua đến nội dung

Hoàn trả cấu hình

Nếu cấu hình đã mua không hoạt động đúng hoặc bạn đã mua nó theo nhầm lẫn, bạn có thể hoàn trả nó.

Để làm điều này:

  1. Truy cập vào tài khoản cá nhân trên trang web, vào phần Cấu hình và sau đó vào Mục cấu hình của tôi;
  2. Trên dòng cấu hình cần thiết, nhấp vào nút Chi tiết cấu hình và sau đó nhấp vào nút Hoàn trả;
  3. Viết bình luận về lý do bạn muốn hoàn trả cấu hình và nhấp vào nút Gửi.

Sau khi nhân viên của chúng tôi xử lý yêu cầu hoàn trả, số tiền bạn đã mua cấu hình này sẽ được hoàn trả vào số dư cấu hình của bạn.