Bỏ qua đến nội dung

Nhập/Xuất proxy

Nhập

Undetectable có chức năng nhập proxy hàng loạt, nó có sẵn trên các gói cước Cơ bản, Chuyên nghiệp và Tùy chỉnh.

Để nhập:

  • điều hướng đến trình quản lý proxy và nhấp vào nút Nhập;
  • trong cửa sổ hiện ra, chọn loại proxy và định dạng;
  • đặt mẫu tên;
  • dán proxy dưới dạng văn bản hoặc chọn tệp;
  • nhấp vào nút thêm.

Sau khi thêm, proxy sẽ được hiển thị trong cửa sổ trình quản lý.

Xuất

Để xuất:

  • điều hướng đến trình quản lý proxy;
  • chọn proxy mà bạn muốn xuất;
  • nhấp chuột phải vào proxy đã chọn;
  • Chọn vị trí lưu tệp và xác nhận hành động.