Bỏ qua đến nội dung

Chuyển hồ sơ cục bộ

Hiện tại, trong Undetectable có hai cách để chuyển hồ sơ sang thiết bị khác:

  • Nhập và xuất hồ sơ,
  • Thông qua lưu trữ đám mây.

Bạn có thể tìm hiểu về việc chuyển hồ sơ qua nhập/xuất tại đây.

Để chuyển qua lưu trữ đám mây, bạn cần chuyển hồ sơ lên đám mây trên thiết bị nguồn và sau đó làm cho chúng trở thành hồ sơ cục bộ trên thiết bị khác, làm như sau:

  • Trên thiết bị đầu tiên, mở quản lý hồ sơ và chọn các hồ sơ cần thiết;
  • Nhấp chuột phải vào chúng, di chuột qua dòng đám mây và chọn nhóm;
  • Trên thiết bị thứ hai, mở quản lý hồ sơ và chọn hồ sơ;
  • Nhấp chuột phải vào chúng và nhấp vào làm cho chúng trở thành hồ sơ cục bộ.