Bỏ qua đến nội dung

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản được thực hiện trong cài đặt hồ sơ trong tab Quản lý tài khoản. Ở đây bạn có thể:

  • Thêm tài khoản (nhấp vào nút Thêm và sau đó điền thông tin vào cửa sổ xuất hiện);
  • Xuất tài khoản ra tệp;
  • Nhập tài khoản từ tệp (định dạng tệp phù hợp với định dạng Chrome);
  • Chỉnh sửa tài khoản;
  • Xóa tài khoản.