Bỏ qua đến nội dung

Kết nối lưu trữ riêng tư

Lưu trữ riêng tư là gì

Bạn có thể kết nối máy chủ riêng của mình và lưu trữ các hồ sơ đám mây trên đó, đồng thời đảm bảo an toàn và độc lập, cũng như tiện lợi làm việc nhóm và đồng bộ hóa giữa các thiết bị. Trong trường hợp này, bạn không cần trả phí cho số lượng hồ sơ đám mây.

Cách kết nối máy chủ bổ sung cho các hồ sơ

 1. Mua khe cắm cho Lưu trữ riêng tư trên Undetectable;
 2. Thuê một máy chủ bên thứ ba;
 3. Cài đặt kịch bản Lưu trữ riêng tư;
 4. Cung cấp dữ liệu máy chủ trong bảng điều khiển cá nhân của Undetectable;
 5. Chọn máy chủ trong cài đặt chương trình.

Chọn máy chủ

Cài đặt lưu trữ riêng tư

Sau khi mua máy chủ, kết nối với nó qua ssh và chạy kịch bản cài đặt.

Để kết nối qua SSH:

Kịch bản cài đặt và cập nhật Lưu trữ riêng tư:

$ wget https://cdn.undetectable.io/download/install_private_storage.sh && chmod +x install_private_storage.sh && bash install_private_storage.sh

Chạy kịch bản cài đặt bằng cách dán nó vào cửa sổ dòng lệnh (Ctrl+V) và nhấn Enter.

Sau đó, bạn cần chọn một trong các tùy chọn:

 1. Cài đặt Lưu trữ riêng tư - cài đặt lưu trữ riêng tư trên máy chủ
 2. Cập nhật Lưu trữ riêng tư - cập nhật lưu trữ riêng tư trên máy chủ
 3. Xóa Lưu trữ riêng tư - xóa lưu trữ riêng tư khỏi máy chủ
 4. Thoát - thoát khỏi chương trình cài đặt

Nhập 1 để cài đặt và nhấn Enter, sau đó quá trình cài đặt lưu trữ sẽ bắt đầu.

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã thông báo Docker, bạn cần yêu cầu mã này từ hỗ trợ kỹ thuật https://undetectable.io/#contacts

Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy thông báo thành công về việc cài đặt thành công của Docker container.

Trên Windows
Trên MacOS:

Kết nối qua ssh bằng iTerm trên MacOS

Kết nối qua ssh bằng Termius trên MacOS / Windows

Kết nối máy chủ trong bảng điều khiển cá nhân

Truy cập vào trang Tổng quan, nhấp vào nút Thêm máy chủ trong phần Storage Servers. Và nhập các thông tin sau để kết nối:

 • Tên - bất kỳ tên nào cho máy chủ
 • IP - địa chỉ IP của máy chủ
 • Host:port - địa chỉ IP hoặc tên miền + cổng qua dấu hai chấm (cổng mặc định: 1443)

Chọn máy chủ trong chương trình và gửi hồ sơ đám mây

Trong cài đặt chương trình, chọn máy chủ cần thiết để lưu trữ các hồ sơ đám mây mới. Sau khi thay đổi cài đặt này, tất cả các hồ sơ đám mây mới sẽ được lưu trữ trên máy chủ đã chọn.

Yêu cầu hệ thống đề nghị cho máy chủ:

 • Ubuntu Server 20.04 trở lên
 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 50 GB HDD/SSD