Bỏ qua đến nội dung

Quản lý thư mục

Thư mục là một công cụ tiện lợi để sắp xếp các hồ sơ của bạn, giúp bạn phân loại các hồ sơ theo mục đích hoặc nhiệm vụ, điều này cùng với các Nhãn sẽ giúp đơn giản hóa công việc của bạn với các hồ sơ.

Quản lý thư mục được thực hiện trong cửa sổ chính. Tab Thư mục nằm ở phía trên cửa sổ.

Bạn có thể thêm một thư mục mới bằng cách nhấp vào nút Thêm. Để di chuyển các hồ sơ vào thư mục, nhấp chuột phải vào hồ sơ và chọn Thêm vào thư mục. Hoặc trong Trình quản lý hồ sơ, chọn các hồ sơ cần thiết, sau đó nhấp chuột phải và chọn Đặt vào thư mục.

Khi nhấp vào nút Chỉnh sửa, bạn sẽ chuyển sang chế độ quản lý thư mục, trong đó bạn có thể xóa và đổi tên chúng. Điều này cũng có sẵn khi nhấp chuột phải vào thư mục cần thiết.

Khi nhấp vào một thư mục, bộ lọc sẽ tự động hoạt động theo thư mục đó và hiển thị các hồ sơ liên quan đến nó.