Bỏ qua đến nội dung

Nhóm hồ sơ đám mây

Nhóm hồ sơ trong trình duyệt chống phát hiện “Undetectable” là một cách để tổ chức và phân loại các hồ sơ đám mây. Việc tạo nhóm hồ sơ cho phép lưu trữ và quản lý một lượng lớn hồ sơ một cách dễ dàng, cũng như tạo ra các nhóm con nhỏ trong cấu trúc tổng thể của nhóm.

Mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập vào một nhóm hồ sơ cụ thể (hoặc nhiều nhóm), đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát việc sử dụng hồ sơ. Ví dụ, quản trị viên có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các hồ sơ, trong khi các nhà phát triển hoặc nhà kiểm thử chỉ có quyền truy cập vào các nhóm hồ sơ cụ thể liên quan đến nhiệm vụ của họ, và người nông dân hoặc nhà môi giới chỉ có quyền truy cập vào nhóm thứ ba.

Nhóm hồ sơ có thể được tạo ra cho các mục đích khác nhau, ví dụ như phân loại hồ sơ theo loại hoạt động (ví dụ: tiếp thị, phát triển, kiểm thử), theo khu vực hoặc quốc gia, theo khách hàng hoặc dự án, v.v. Điều này giúp sắp xếp các hồ sơ và nhanh chóng tìm thấy các hồ sơ cần thiết cho một nhiệm vụ cụ thể.

Đáng chú ý, mỗi hồ sơ chỉ có thể thuộc về một nhóm duy nhất cùng một lúc. Điều này đảm bảo sự phân chia rõ ràng giữa các hồ sơ và ngăn chặn các xung đột hoặc sự nhầm lẫn có thể xảy ra khi sử dụng trình duyệt chống phát hiện “Undetectable”.

Quản lý hồ sơ trong nhóm

Để biết cách thêm các hồ sơ đám mây vào nhóm, thay đổi nhóm của hồ sơ và làm việc với các nhóm thông qua giao diện của chương trình, hãy đọc bài viết trong phần quản lý hồ sơ.

Tạo nhóm hồ sơ

Để tạo một nhóm hồ sơ mới, làm theo các bước sau:

 1. Mở bảng điều khiển đám mây của trình duyệt chống phát hiện “Undetectable”.
 2. Chuyển đến tab “Hồ sơ”. Mặc định, sau khi đăng ký vào chương trình, chỉ có một nhóm hồ sơ với tên “Mặc định”. Tất cả thành viên trong nhóm sẽ tự động có quyền truy cập vào nhóm này.
 3. Để tạo một nhóm hồ sơ mới, nhấp vào nút “Nhóm mới”. Trong cửa sổ hiện ra, nhập tên nhóm hồ sơ mới.
 4. Chọn người dùng cần truy cập vào nhóm hồ sơ này. Để làm điều này, đánh dấu vào ô bên cạnh các định danh của họ.
 5. Sau khi chọn người dùng, nhấp vào nút “Lưu thay đổi”. Bây giờ, nhóm hồ sơ mới sẽ được tạo và sẽ có sẵn cho người dùng đã chọn.

Lưu ý rằng chỉ người dùng có vai trò tương ứng mới có thể tạo và chỉnh sửa nhóm hồ sơ.

Cấp quyền truy cập cho người dùng vào nhóm

Để cấp quyền truy cập vào nhóm hồ sơ đám mây, làm theo các bước sau:

 1. Mở bảng điều khiển đám mây.
 2. Tìm và chọn tab “Người dùng” trong bảng điều khiển đám mây. Ở đây, bạn sẽ thấy một bảng với các người dùng và thuộc tính của họ.
 3. Xem qua bảng người dùng và tìm người dùng cần cấp quyền truy cập vào nhóm hồ sơ đám mây.
 4. Trong bảng người dùng, tìm cột “Nhóm”. Cột này sẽ hiển thị các nhóm hiện có mà người dùng có quyền truy cập. Nhấp vào danh sách thả xuống trong cột này.
 5. Trong danh sách thả xuống, chọn nhóm mà bạn muốn thêm người dùng vào. Nếu nhóm mong muốn không có trong danh sách, hãy đảm bảo rằng nó đã được tạo trước đó.
 6. Sau khi chọn nhóm và đánh dấu ô, các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Đáng chú ý, quyền truy cập vào nhóm hồ sơ đám mây có thể bị hạn chế bởi quản trị viên hệ thống. Nếu bạn không có quyền truy cập vào cài đặt người dùng hoặc nhóm, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống để biết thêm thông tin.

Xóa nhóm

 1. Truy cập vào bảng điều khiển đám mây.
 2. Tìm và nhấp vào tab “Nhóm” để mở danh sách các nhóm có sẵn.
 3. Trong bảng nhóm, tìm nhóm cần xóa.
 4. Bên cạnh tên nhóm, bạn sẽ thấy biểu tượng thùng rác. Nhấp vào biểu tượng này để xóa nhóm.
 5. Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng nhóm và nhấp vào nút xác nhận.

Sau khi xóa nhóm, tất cả các hồ sơ trong nhóm sẽ tự động chuyển sang nhóm “Mặc định”. Đây là nhóm mặc định chứa tất cả các hồ sơ không thuộc về bất kỳ nhóm nào khác. Nếu bạn không muốn tất cả thành viên trong nhóm có quyền truy cập vào các hồ sơ đã chuyển, bạn nên chuyển chúng vào một nhóm khác trước.

Thay đổi tên nhóm

Để thay đổi tên nhóm trong bảng điều khiển đám mây của trình duyệt chống phát hiện “Undetectable”, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trong bảng điều khiển đám mây “Undetectable”.
 2. Chuyển đến phần “Nhóm”.
 3. Tìm nhóm cần thay đổi trong bảng nhóm.
 4. Bên cạnh tên nhóm, tìm biểu tượng bút.
 5. Trong cửa sổ bật lên, nhập tên mới cho nhóm vào trường tương ứng.
 6. Kiểm tra tính chính xác của tên nhóm đã nhập và đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của bạn.
 7. Nhấp vào nút “Lưu”.
 8. Sau khi lưu các thay đổi, bạn sẽ thấy thông báo về việc cập nhật tên nhóm thành công.