Bỏ qua đến nội dung

Cài đặt chương trình chính

Lưu trữ

Tham số này xác định máy chủ để lưu trữ các hồ sơ đám mây. Đối với tất cả các gói, máy chủ của chúng tôi được sử dụng mặc định. Trên gói tùy chỉnh, có dịch vụ trả phí để kết nối máy chủ riêng của bạn (xem thông tin chi tiết hơn tại đây).

Ứng dụng

Ngôn ngữ: Chương trình đã được dịch sang 4 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Trung.

Chủ đề: Có thể chọn chủ đề tối hoặc sáng.

Địa chỉ API: Đây là cổng được chỉ định để làm việc với API cục bộ.

Tỷ lệ DPI cao: Nếu bạn có độ phân giải lớn và phần mềm trông rất nhỏ, bật tùy chọn này sẽ làm phần mềm tỷ lệ.

Không tải hình ảnh: Trong quá trình làm việc với hồ sơ, hình ảnh không được tải.

Tắt việc sử dụng proxy cục bộ: Tắt việc sử dụng proxy cục bộ.

Xóa bộ nhớ cache không cần thiết sau khi đóng hồ sơ: Xóa bộ nhớ cache không cần thiết sau khi đóng hồ sơ, tiết kiệm không gian.

Bật đồng bộ Google: Bật đồng bộ Google.

Di chuyển IndexDB khi xuất: Xuất thư mục IndexDB trong các hồ sơ chromium.

Cấu hình

Trong phần này, bạn có thể thêm mã thông báo từ cửa hàng của người dùng khác và sử dụng cấu hình trả phí của họ. Mã thông báo có thể được lấy từ tài khoản cá nhân trên trang web trong cài đặt tài khoản.

Tải cấu hình miễn phí: Nếu tắt tùy chọn này, cấu hình miễn phí sẽ không được tải.

Ngoài ra, trong phần Cài đặt chính, có các nút tắt nhanh để điều hướng đến thư mục hồ sơ và nhật ký lỗi của chương trình.

Đường dẫn đến thư mục hồ sơ

Nếu bạn muốn thay đổi thư mục mặc định (nằm trên ổ đĩa hệ thống), bạn có thể thay đổi nó. Sau khi chọn thư mục mới, bạn sẽ có các lựa chọn:

  • Sử dụng đường dẫn đã chọn (các hồ sơ cũ sẽ vẫn nằm trong thư mục cũ, các hồ sơ mới sẽ được lưu trong thư mục đã chọn);
  • Sử dụng đường dẫn đã chọn và sao chép tất cả các hồ sơ (các hồ sơ cũ sẽ vẫn nằm trong thư mục cũ và chúng sẽ được sao chép vào thư mục mới);
  • Sử dụng đường dẫn đã chọn và di chuyển các hồ sơ (các hồ sơ cũ sẽ được di chuyển vào thư mục mới).

Sau khi chọn tùy chọn phù hợp, hãy xác nhận thay đổi.