Bỏ qua đến nội dung

Mua lưu trữ riêng

Để thêm một khe cắm lưu trữ riêng, bạn cần truy cập vào trang chủ của tài khoản cá nhân app.undetectable.io và nhấp vào nút Thêm Lưu trữ.

Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang nâng cấp gói đăng ký, hãy chọn gói của bạn và chỉ định số lượng máy chủ bổ sung cần thiết để kết nối.

Lưu trữ riêng hiện chỉ có sẵn trong gói Tùy chỉnh.

Sau khi thanh toán, trên trang chủ của tài khoản cá nhân, bạn sẽ thấy khe cắm để kết nối máy chủ của bạn.