Bỏ qua đến nội dung

Cập nhật phiên bản trình duyệt

Trong Undetectable, bạn có thể cập nhật phiên bản trình duyệt trong cấu hình của hồ sơ cũ.

Để làm điều này:

  • Mở Quản lý hồ sơ;
  • Chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp chuột phải vào chúng;
  • Trong menu ngữ cảnh hiển thị, nhấp vào Cập nhật trình duyệt.